دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

2nd International Conference on Research Knowledge Base in Computer Engineering and IT

 
    05:13 - 1396/09/04  
 
ثبت نام کمیته علمی - داوران
زن           مرد  

0912******* :راهنما


فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر

لینک فعالسازی به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود ، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید .